• Vitaal-Samen-Spelen

 • Gymles, Toets dag & Sportdag

   

  Een set aan trainingen die je doen denken aan een ouderwets leuke gymles maar dan in een modern jasje met intensieve tikspellen, estafettes en spelvorm.

   

  De Gymles staat centraal en werken wij naar een sportdag toe.

  De Toets dag hierop worden de persoonlijke vooruitgang getest.
  De Sportdag is een jaarlijks event waarbij je met team het tegen ander team opneemt tijdens de vijfkamp en andere spellen.

   

 • Het vossenspel met Bearwalks

  Het Chaos-doelenspel

 • Tijden

  Gymles @Sarphatipark

  Maandag 19:00-20:00
  Maandag 20:15-21:15

   

  Sportdag @Sarphatipark

  1x per Semester

  Maandag 19:00-20:00
  Maandag 20:15-21:15

 • Betaal per keer

 • Wat houdt het in?

  De Gymles

  Denk je dat Trefbal, Annemaria koekoek en Schipper mag ik overvaren tot je kindertijd behoorde? Mooi niet, dit zetten we gewoon door! Gymles is een combinatie tussen sport en spel waarbij we beginnen met de warming up om je klaar te stomen voor de gymspellen in een modern jasje.

  Tijdens de intensieve tikspellen, estafettes of groepsopdrachten word je uitgedaagd om het tegen de andere deelnemers op te nemen. Als je denkt dat je niet meer kan weet je dat het spel echt begint!

  Want na het eerste gedeelte is het tijd voor nostalgische gymspellen waarbij je moet wegduiken bij iemand is 'm niemand is 'm, minuten lang gehurkt moet staan tijdens Annemaria koekoek of met z'n 10'en tegelijk touw staat te springen.

  De Toets dag

  Met de gymlessen werken we naar de toets dag toe die 1x per semester wordt gehouden. Op de toets dag wordt jouw vooruitgang getest doormiddel van kracht- en conditietesten en andere gymnastische vaardigheden.

   

  De Sportdag

  Tijdens de sportdag kan jij samen met team het opnemen tegen andere tijdens de vijfkamp, estafettes en groepspellen in het Olympisch stadion.

 • Andere diensten

  Fysio

  Gecertificeerde fysio

  Bij sport en spel kunnen blessures ontstaan. Gelukkig hebben wij een fysiotherapeut in het team en ter plekke bij de trainingen. Onze fysio zit aangesloten bij https://fysioconcept.nl/.

 • Het team

  Guido Boumann

  De glimlach

  Guido is fysiotherapeut en personal trainer. Met oog voor kwaliteit van de oefeningen zit smokkelen er niet bij.

  Gerben Roosink

  De duim

  Gerben is opgeleid bij de Mariniers.
  Geen kans om rustig aan te doen, maar volle bak trainen.

  Zoë van Elshout

  De social

  Zoë is overal en overal is Zoë. Zij houdt alles in de gaten en zorgt dat jullie lachebekkies goed op de vlog komen.

  Jasper Verhaak

  De vriend

  Jasper is ALO-student. Hij deelt de gymspellen zo in zodat iedereen beter wordt.

 • Clubhuis

  Wij hebben ons clubhuis bij het huis van iemand anders op de van Woustraat 2.

  Er kan hier altijd een hapje of een drankje gedaan worden na de gymles

 • Algemene voorwaarden

   

  1. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier heeft u

  recht op het gebruik van de faciliteiten van Gymles zoals

  bedoeld in het programma waarnaar verwezen is op dit

  formulier en tegen het tarief zoals op dit formulier vermeld.

   

  2. De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk

  en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van

  Gymles gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter

  beschikking gesteld.
   

  3. Recht op het gebruik van de faciliteiten van Gymles geldt

  alleen voor houders van een geldige lidmaatschap. Het lidmaatschap is

  persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
   

  4. Als lid van Gymles dient u zich altijd aan te melden via

  www.gymlesamsterdam.nl vooraf aan de training.

   

  5. Bij afsluiting van een lidmaatschap met een vooraf

  vastgestelde periode, dient u altijd minimaal het aantal

  contractueel vastgestelde maanden te voldoen. Kortingsacties

  worden niet in mindering gebracht op het te betalen aantal

  maanden.
   

  6. Bij een opzegging na de eerste lidmaatschapstermijn zoals

  beschreven op de voorzijde wordt het lidmaatschap beëindigd

  per de laatste van de maand volgend op de maand van de

  opzegging.
   

  7. Indien men het lidmaatschap na de eerste

  lidmaatschapsperiode niet wenst te verlengen, dan dient

  men dit schriftelijk of d.m.v. een email te bevestigen.

   

  8. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling

  van de contributie. Indien Gymles zich genoodzaakt ziet

  incassomaatregelen te treffen, komen alle daadwerkelijk

  gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten voor

  rekening van het clublid.

   

  9. Tussentijds opzegging van uw lidmaatschap gedurende

  uw contractperiode is niet mogelijk. Het lidmaatschap

  kan uitsluitend worden beëindigd door een email te studeren.

   

  10. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk stopgezet

  worden i.v.m. vakanties, korte ziekte/blessureperiode e.d.

  Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk stopgezet worden

  met een aantoonbare medische verklaring welke aantoont dat

  u geen gebruik kunt maken van de faciliteiten van Gymles. Deze

  verklaring geldt voor een minimale periode van 1 maand en

  een maximale periode van 6 maanden. Bij terugkomst wordt

  het lidmaatschap weer geactiveerd en met de gemiste dagen

  verlengd.

   

  11. Gymles behoudt zich het recht voor op prijswijzigingen. Aan

  acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen

  rechten worden ontleend.

   

  12. Gymles is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering,

  diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van

  of aan goederen van de deelnemers. Tevens is Gymles niet

  aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

   

  13. Gymles is niet aansprakelijk voor lichamelijke letsel die worden
  opgelopen tijdens, voor of na de gymles.

   

  14. Gymles behoudt zich het recht voor om Gymles te cancelen

  met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen).

   

  15. Men dient zich te houden aan de huisegels van Gymles

  welke men kan terugvinden op www.gymles.amsterdam.nl

   

  16. De directie behoudt zich het recht voor toegang te

  weigeren. Zodra iemand zich niet aan de reglementen houdt

  c.q. de reglementen overtreedt, heeft Gymles de mogelijkheid

  de betreffende persoon de toegang te ontzeggen, zonder dat

  de betrokken persoon recht heeft op restitutie van reeds

  betaald lidmaatschapsgeld.

   

  17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,

  beslist de directie van Gymles