• Vitaal-Samen-Spelen

 • Gymles

   

   

   

   

   

   

   

  Een set aan trainingen die je

  doen denken aan een ouderwets

  leuke gymles maar

  dan in een

  modern jasje

  met intensieve

  tikspellen

  estafettes en

  spelvorm.

   

   

   

 • Wekelijkse Gymles

  Gymles @Oosterpark

  Maandag 19:00-20:15

  Gymles @Huygens College (vanaf Oktober)

  Dinsdag 19:00-20:00
   

  Gymles @Huygens College (vanaf Oktober)

  Woensdag 19:00-20:00
   

   


   

   

 • Betaal per keer

 • Voor bedrijven

  De Gymles en Sportdag

   

  Ga terug naar toen en speel alle leuke nostalgische spellen uit de gymles en neem het op tegen je collega’s tijdens jouw favoriete gymspellen van vroeger!

   

  Sport je liever buiten? Dan is de sportdag iets voor jullie!

   

  Na een dag weer kind gevoeld te hebben is het dan tijd voor de prijsuitreiking! Scoort jouw team het beste tijdens de onderdelen van de sportdag of gymspellen? Dan worden jullie bekroont met ‘de trofee’

   

  Vraag vrijblijvend een brochure aan voor meer informatie over een evenement voor jouw bedrijf.

 • Het team

  Guido Boumann

  De glimlach

  Guido is fysiotherapeut en personal trainer. Met oog voor kwaliteit van de oefeningen zit smokkelen er niet bij.

  Gerben Roosink

  De duim

  Gerben is opgeleid bij de Mariniers.
  Geen kans om rustig aan te doen, maar volle bak trainen.

  Zoë van Elshout

  De social

  Zoë is overal en overal is Zoë. Zij houdt alles in de gaten en zorgt dat jullie lachebekkies goed op de vlog komen.

  Jasper Verhaak

  De vriend

  Jasper is ALO-student. Hij deelt schudt de gymspellen zo in zodat iedereen beter wordt.

  Emma Rietdijk

  De Juf

  Emma is ALO-student. Zij deelt de gymspellen zo in zodat iedereen beter wordt.

 • Clubhuis

  Van Woustraat 2
  +31623632544
 • Algemene voorwaarden

   

  1. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier heeft u

  recht op het gebruik van de faciliteiten van Gymles zoals

  bedoeld in het programma waarnaar verwezen is op dit

  formulier en tegen het tarief zoals op dit formulier vermeld.

   

  2. De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk

  en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van

  Gymles gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter

  beschikking gesteld.
   

  3. Recht op het gebruik van de faciliteiten van Gymles geldt

  alleen voor houders van een geldige lidmaatschap. Het lidmaatschap is

  persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
   

  4. Als lid van Gymles dient u zich altijd aan te melden via

  www.gymlesamsterdam.nl vooraf aan de training.

   

  5. Bij afsluiting van een lidmaatschap met een vooraf

  vastgestelde periode, dient u altijd minimaal het aantal

  contractueel vastgestelde maanden te voldoen. Kortingsacties

  worden niet in mindering gebracht op het te betalen aantal

  maanden.
   

  6. Bij een opzegging na de eerste lidmaatschapstermijn zoals

  beschreven op de voorzijde wordt het lidmaatschap beëindigd

  per de laatste van de maand volgend op de maand van de

  opzegging.
   

  7. Indien men het lidmaatschap na de eerste

  lidmaatschapsperiode niet wenst te verlengen, dan dient

  men dit schriftelijk of d.m.v. een email te bevestigen.

   

  8. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling

  van de contributie. Indien Gymles zich genoodzaakt ziet

  incassomaatregelen te treffen, komen alle daadwerkelijk

  gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten voor

  rekening van het clublid.

   

  9. Tussentijds opzegging van uw lidmaatschap gedurende

  uw contractperiode is niet mogelijk. Het lidmaatschap

  kan uitsluitend worden beëindigd door een email te studeren.

   

  10. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk stopgezet

  worden i.v.m. vakanties, korte ziekte/blessureperiode e.d.

  Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk stopgezet worden

  met een aantoonbare medische verklaring welke aantoont dat

  u geen gebruik kunt maken van de faciliteiten van Gymles. Deze

  verklaring geldt voor een minimale periode van 1 maand en

  een maximale periode van 6 maanden. Bij terugkomst wordt

  het lidmaatschap weer geactiveerd en met de gemiste dagen

  verlengd.

   

  11. Gymles behoudt zich het recht voor op prijswijzigingen. Aan

  acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen

  rechten worden ontleend.

   

  12. Gymles is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering,

  diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van

  of aan goederen van de deelnemers. Tevens is Gymles niet

  aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

   

  13. Gymles is niet aansprakelijk voor lichamelijke letsel die worden
  opgelopen tijdens, voor of na de gymles.

   

  14. Gymles behoudt zich het recht voor om Gymles te cancelen

  met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen).

   

  15. Men dient zich te houden aan de huisegels van Gymles

  welke men kan terugvinden op www.gymles.amsterdam.nl

   

  16. De directie behoudt zich het recht voor toegang te

  weigeren. Zodra iemand zich niet aan de reglementen houdt

  c.q. de reglementen overtreedt, heeft Gymles de mogelijkheid

  de betreffende persoon de toegang te ontzeggen, zonder dat

  de betrokken persoon recht heeft op restitutie van reeds

  betaald lidmaatschapsgeld.

   

  17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,

  beslist de directie van Gymles